Press Release

Simartis Announces eSIM Certification Milestone

Project title: Research and development, qualification, certification, testing and preparation for commercial launch of the project “Intelligent Connectivity 5G / IoT Services Platform–eSIM, OTA–HTTP, DM–IoT”

 

[Gulia, Dambovita, Romania, June, 2023] – SC Simartis Telecom SRL, a dynamic and innovative provider of telecommunication solutions for global telco market, is proud to announce that it has been awarded the Security Accreditation Scheme for Subscription Management (SAS-SM) by the GSM Association (GSMA), confirming its position among the selected few providers of such secure solutions. This certification follows the successful completion of the Dry Audit from the first try for the Simartis’s eSIM RSP solution, the Virtual Subscription Management (VSM).

Simartis can now work for mobile operators supporting their eSIM deployments with the highest level of operational security, functionality, and interoperability in compliance with SAS-SM Standard v3.2 and the SAS Consolidated Security requirements v9.2 with certified Data Center Operations and Management, Subscription Management and Data Preparation+.

The successful team effort has ensured that the company takes a major step forward in the implementation and contribution to eSIM technology, bringing it one step closer to delivering seamless connectivity and enhanced user experiences to its customers and, consequently, to mobile users all over the world.

The eSIM RSP solution, now certified by GSMA, strengthens the product portfolio, making Simartis’s product portfolio, alongside OTA SIM and Automatic Device Management solutions, a very compelling proposition to MNOs and MVNOs all around the world.

For the Virtual Subscription Management (VSM) to comply with the world-class security requirements specified by the GSMA SAS-SM accreditation, Simartis’s eSIM solution architecture relies on the usage of dedicated Hardware Security Module (HSM) and base of the Root of Trust mechanism to securely store network sensitive data. To achieve this, Simartis successfully partnered up with Entrust, a global leader in trusted identity, payments and data, implementing a fully redundant software and hardware secure solution in our datacenter in Cluj-Napoca, Romania. We are appreciative of Entrust’s support and dedication to successfully contribute to this project.

Simartis’s commitment to SAS-SM certification reflects its dedication to staying at the forefront of technological advancements and meeting the evolving needs of its customers. By obtaining the eSIM certification, the company will offer a wide range of benefits to its customers, including Streamlined Device Setup, Enhanced Connectivity, Global Reach and Simplified Device Management.

[Alex Voiculescu, CEO at Simartis]:
“We are thrilled to announce our progress in SAS-SM certification. This achievement reconfirms our commitment to delivering innovative solutions that enhance the connected experiences of our customers and the great potential of our dedicated and energetic team of professionals. eSIM technology revolutionizes the way devices connect and empower users with unprecedented flexibility and convenience, and we are excited to be part of this evolution. Special thanks to our partner, Entrust, who supported us in this journey.”

Simartis will continue in its endeavors to conclude the next step in the eSIM certification process, the “wet audit” and expects to offer this groundbreaking technology by the end of this year. Stay tuned for further updates and announcements as the company moves forward with its eSIM deployment strategy. We are open and welcome inquiries or discussions with industry peers about the innovation process and our experience with eSIM.

The eSIM VSM product was developed within the project: Research and development, qualification, certification, testing, and preparation for the commercial launch of the project “Platform for Intelligent Connectivity Services 5G / IoT – eSIM, OTA – HTTP, DM – IoT”, code SMIS 130057, under financing contract no. 38/221_ap2/05.06.2020, concluded with the Romanian Digitalization Authority, Intermediate Body for POC Priority Axis 2 – “Information and Communication Technology (ICT) for a competitive digital economy”, Specific Objective 2.2. “Increasing the contribution of the ICT sector to economic competitiveness”, Action 2.2.1 “Supporting the increase in added value generated by the ICT sector and innovation in the field through the development of clusters”.

The beneficiary of the project – Simartis Telecom SRL.

During the period June 2020 – November 2023, Simartis implemented the co-financed project from the European Regional Development Fund through the Operational Program Competitiveness 2014–2020. The total value of the project is 11,510,475.66 RON, of which the non-reimbursable financing value from ERDF is 6,458,604.89 RON.

The general objective represents the research, design, and implementation of a platform for managing compatible eSIM devices called eSIM RSP, as well as functional updates, with innovative elements for OTA SIM and Device Management platforms.

The results obtained: Simartis obtained in the Security Accreditation process for Subscription Management (SAS-SM) by the GSM Association (GSMA), the first certification for the eSIM RSP ecosystem. In parallel, technologically, and functionally updated versions of complementary OTA SIM and Device Management platforms were implemented to serve the eSIM ecosystem.

Project implementation location: Gulia Village, Tărtășești Commune, Tei Forest Street no. 13, Dâmbovița County

Contact details: Contact person name: Alexandru Voiculescu email: global.info@simartis.com

Project co-financed from the European Regional Development Fund through the Operational Program 2014-2020

The content of this material does not necessarily represent the official position of the European Union or the Government of Romania.

Press release provided and assumed by Simartis Telecom.

 

RO Version: Simartis Anunță Certificarea eSIM

Titlul proiectului: Cercetare și dezvoltare calificare, certificare, testare și pregătire de lansare comercială proiect ,,Platforma de servicii pentru Conectivitate Inteligentă 5G/IoT – eSIM, OTA – HTTP, DM – IoT”

SC Simartis Telecom SRL, un furnizor inovator de soluții de telecomunicații, a primit certificarea eSIM pentru Schema de Acreditare de Securitate pentru Managementul Abonamentului (SAS-SM) de către Asociația industriei de comunicații mobile GSMA. În momentul de față există doar patru furnizori la nivel global care au primit certificarea eSIM de tip “Dry audit”, Simartis reușind să obțină din prima certificarea pentru soluția eSIM, Virtual Subscription Management (VSM).

Simartis va putea oferi operatorilor de telefonie mobilă care susțin implementările eSIM, cel mai înalt nivel de securitate operațională, funcționalitate și interoperabilitate, în conformitate cu standardul SAS-SM și cu cerințele de securitate consolidată SAS, cu operațiuni certificate pentru centre de date și Management, Gestionarea abonamentului și Pregătirea datelor.

Efortul de succes al echipei a asigurat că Simartis face un pas major în implementarea și contribuția la tehnologia eSIM, aducând-o cu un pas mai aproape de furnizarea de conectivitate perfectă și experiențe îmbunătățite pentru utilizatorii clienților săi și, în consecință, utilizatorilor de telefonie mobilă din întreaga lume.

Soluția eSIM VSM, certificată acum de GSMA, întărește portofoliul de produse, oferind prin portofoliul de produse Simartis, alături de OTA SIM Manager și soluțiile de gestionare automată a dispozitivelor (Device Management System), o ofertă competitivă pentru operatorii de telefonie mobilă și pentru operatorii virtuali din întreaga lume.

Pentru ca soluția Virtual Subscription Management (VSM) să respecte cerințele de securitate de clasă mondială specificate de acreditarea GSMA SAS-SM, arhitectura soluției eSIM de la Simartis se bazează pe utilizarea modulelor dedicate de securitate hardware (HSM) și mecanisme sigure pentru stocarea în siguranță a datelor sensibile ale rețelei. Pentru a realiza acest lucru, Simartis a încheiat cu succes un parteneriat cu Entrust, lider mondial în furnizarea soluțiilor de securitate HSM, implementând o soluție de securitate software și hardware, oferind astfel o soluție completă pentru Data Center-ul din Cluj-Napoca, România. Apreciem sprijinul și dedicarea Entrust în acest proiect.

Angajamentul Simartis față de certificarea SAS-SM reflectă dedicarea sa de a rămâne în fruntea progreselor tehnologice și de a satisface nevoile în evoluție ale clienților săi. Prin obținerea certificării eSIM, compania va putea oferi clienților săi o gamă largă de beneficii, inclusiv configurări simplificate a dispozitivelor, conectivitate îmbunătățită și acoperire globală.

[Alex Voiculescu, CEO Simartis]:

„Suntem încântați să anunțăm progresul nostru în certificarea SAS-SM. Această realizare confirmă angajamentul nostru de a furniza soluții inovatoare care îmbunătățesc experiențele conectate ale clienților noștri, precum și potențialul mare al echipei noastre dedicate și energice de profesioniști. Tehnologia eSIM revoluționează modul în care dispozitivele se conectează și oferă utilizatorilor o flexibilitate și un confort fără precedent, și suntem încântați să facem parte din această evoluție. Mulțumiri speciale partenerului nostru Entrust care ne-a sprijinit în această călătorie.”

Simartis va continua eforturile sale de a încheia următorul pas în procesul de certificare eSIM, „Wet audit” și se așteaptă să ofere această tehnologie inovatoare până la sfârșitul acestui an. Vă vom ține la curent cu actualizări și anunțuri suplimentare pe măsură ce compania avansează cu strategia de implementare eSIM. Suntem deschiși și salutăm întrebările sau discuțiile cu colegii din industrie cu privire la procesul de inovare și experiența noastră pe eSIM.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Competitivitate

2014–2020.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Date de contact:

Nume/persoană contact: Voiculescu Alexandru

Adresă de email: global.info@simartis.com

July 31, 2022